Les llengües a l'escola...

El nostre projecte lingüístic vol dedicar els màxims esforços a que els alumnes assoleixin un bon nivell de les dues llengües que els són pròpies, el català i el castellà, però també les llengües estrangeres.


L'anglès s’ha convertit en una eina imprescindible per desenvolupar-se tant en el món laboral i de negocis com en les relacions socials i en l’oci. Qui no s’ha trobat en moments que desitjaria saber més anglès per solucionar algun problema o per relacionar-se?

El nostre objectiu és que els alumnes surtin de l’escola amb un nivell B2, equivalent a la titulació de First Certificate.


La segona llengua estrangera del Centre és el francès, i també s’inicia el seu aprenentatge ben aviat. El nostre objectiu és que els alumnes surtin de l’escola amb la titulació de DElf nivell B2.


I per als més atrevits i de forma optativa, aprenem una tercera llengua estrangera que és el xinès.        


El nostre objectiu és que els nostres  alumnes siguin capaços de comunicar-se en diferents llengües i això els faciliti l’accés al món actual.

  • titols.jpg
  • diploma.jpg
  • angles1.jpg
  • angles9.jpg
  • angles.jpg