PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

El nostre projecte educatiu va des dels 3 fins als 18 anys, i està basat en una formació personalitzada i una educació emocional i en valors. 


FORMEM PERSONES


...capaces d’assolir els nous reptes que plantegen el món universitari i el món laboral.


Realitzem un treball en equip  cohesionat, en el qual hi participen escola, alumne i família, compartint un projecte comú.


Resum del Projecte Educatiu del Centre        

*El document complet, on es desenvolupen tots aquests apartats, està dipositat a la secretaria del centre i pot ser consultat per qualsevol família que així ho demani. Podeu veure un resum fent click a la imatge que diu "Projecte".